پروژه ها

پروژه ها

کارخانه سیمان

کارخانه سیمان

طرح توجیهی مالی و اقتصادی -افزایش سرمایه کارخانه سیمان
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح: افزایش سرمایه شرکت

ظرفیت خط تولید: ۳۰۰ هزار تن

سال احداث: ۹۷

سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۰۰۰۰ میلیون ریال

 

 

کاغذ از سنگ

طرح توجیهی مالی و اقتصادی- راه اندازی خط تولید کاغذ از سنگ(کربنات کلسیم)
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح: ایجاد کارخانه تولید کاغذ از سنگ

ظرفیت خط تولید: ۵ هزار تن کاغذ سالیانه

سال احداث: ۹۷

سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال

استارتاپ حمل و نقل

استارتاپ حمل و نقل

طرح توجیهی کسب و کار – تاسیس استارتاپ حمل و نقل
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح: ایجاد استارتاپ حمل و نقل

ظرفیت :

سال احداث: ۱۳۹۷

سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۹۰۰۰۰ میلیون ریال

 

پتروشیمی

پتروشیمی

طرح توجیهی مالی و اقتصادی- توسعه خط تولید اوره و آمونیاک
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح: توسعه واحد تولید اوره و آمونیاک

ظرفیت خط تولید: یک میلیون تن گرانول در سال

سال احداث: ۹۷

سرمایه گذاری ثابت طرح: ۵۶۰ میلیون دلار

 

پارچه

پارچه

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی- احداث خط تولید پارچه ویژه با تکنولوژی پیشرفته
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح: تولید پارچه با قابلیت ویژه (ضد چروک، عدم جذب گردوغبار، ضد سایش، عدم لغزندگی و رنگ رفتگی)

ظرفیت خط تولید: ۱۰ میلیون متر در سال

سال احداث: ۹۵

سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

 

کارخانه تولید نخ

کارخانه تولید نخ

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی- احداث خط تولید نخ ITY
مشخصات طرح

هدف از اجرای طرح: تولید نخ ITY

ظرفیت خط تولید: ۵ هزار تن در سال

سال احداث: ۹۷

سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال