Category : برنامه ریزی

 فرایند کارآفرینی و اشتغالزایی
 فرایند کارآفرینی و اشتغالزایی

فرایند کارآفرینی و اشتغالزایی: ۱)   به عنوان نخستین گام و قبل از هر اقدام باید ضمن توجه به موانع و مشکلات فوق الذکر، با بررسی و مطالعه کافی پیرامون ظرفیت‌ها و زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور، شناخت لازم از فرصت‌های شغلی موجود و یا قابل حصول را کسب نماییم. برای…

برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه

امروزه در برخی از شرکت ها خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه بخاطر صرفه جویی بیشتر در هزینه ها و کارایی بالا بصورت برون سپاری واگذار می گردد. این خدمات بصورت معمول به شرح زیر ارایه می گردد: جذب نیروهای برنامه ریزی و کنترل پروژه تهیه برنامه های زمان بندی…