Category : برنامه ریزی

چرا برنامه‌ریزی و چرا کنترل؟
چرا برنامه‌ریزی و چرا کنترل؟

کارهای ساده را به راحتی و ذهنی می‌توان برنامه‌ریزی کرده و انجام داد، کارهای کمی پیچیده را با اندکی تفکر و یادداشت مواردی که باید انجام شوند می‌توان به درستی انجام داد ولی وقتی کارها مفصل، پیچیده، طولانی، زمان‌بر و پر هزینه می‌شوند به صورت ذهنی یا با حساب و کتاب معمولی نمی‌توان آنها را طوری به پیش برد که همه کارها در بهترین زمان انجام شده، کمترین هزینه را داشته باشند و هیچ کاری به تاخیر نیفتاده یا فراموش نشود. پس برای موفقیت پروژه، برنامه‌ریزی و پس از آن کنترل و همواره تحلیل پروژه لازم است.

 فرایند کارآفرینی و اشتغالزایی
 فرایند کارآفرینی و اشتغالزایی

فرایند کارآفرینی و اشتغالزایی: ۱)   به عنوان نخستین گام و قبل از هر اقدام باید ضمن توجه به موانع و مشکلات فوق الذکر، با بررسی و مطالعه کافی پیرامون ظرفیت‌ها و زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور، شناخت لازم از فرصت‌های شغلی موجود و یا قابل حصول را کسب نماییم. برای…

برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه

امروزه در برخی از شرکت ها خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه بخاطر صرفه جویی بیشتر در هزینه ها و کارایی بالا بصورت برون سپاری واگذار می گردد. این خدمات بصورت معمول به شرح زیر ارایه می گردد: جذب نیروهای برنامه ریزی و کنترل پروژه تهیه برنامه های زمان بندی…